Cách bật quyền truy cập ghi màn hình trên macOS

28 tháng 5, 2023
Trợ giúp

Nếu bạn đang sử dụng macOS và các công cụ của chúng tôi gặp sự cố khi truy cập chức năng Ghi màn hình thì điều này có thể là do tính năng này chưa được bật trong cài đặt hệ thống của bạn.

Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình của bạn và chọn ` Cài đặt hệ thống`

Trong cửa sổ Cài đặt hệ thống của bạn, chọn ` Bảo mật & quyền riêng tư` và sau đó` Ghi màn hình` .

Đảm bảo tính năng ghi màn hình được bật cho trình duyệt của bạn.

Xem Hướng dẫn sử dụng macOS để biết thêm thông tin.

Quay lại