Đang tải...Đang xử lý...
Crop
Start:
End:
Quality:
Chất Lượng
Định dạng:
Format
Đang xử lý...
Lưu Lại
Are you sure you want to finish editing?
Đã xong!
Dropbox
Google Drive
File size:
Online Video Cutter
Online Video Cutter
Ứng dụng web này rất tiện lợi khi bạn cần cắt một tập tin video nhỏ. Ứng dụng này không cần cài đặt, và làm việc ngay trong trình duyệt của bạn.
Cắt cúp video
Cắt cúp video
Cắt cúp cho phép bạn ghép khung video đến diện tích mong muốn, hoặc thay đổi tỷ lệ khung hình.
Xoay video
Xoay video
Bạn có thể xoay video của mình 90, 180 hoặc 270 độ. Điều này có thể hữu ích khi một cảnh dọc được chụp trong chế độ ngang hoặc ngược lại.
Tất cả các định dạng bạn có thể nghĩ đến
Tất cả các định dạng bạn có thể nghĩ đến
Ứng dụng này hỗ trợ hầu như tất cả các định dạng video trên đời. Nếu tập tin của bạn không thể được mở ra, có thể là nó đã bị hư hại hoặc quá lớn.
Chỉnh sửa video trực tuyến
Chỉnh sửa video trực tuyến
Ứng dụng có thể cắt các tập tin video ngay trong cửa sổ trình duyệt của bạn. Hỗ trợ các tập tin lên đến 500Mb, và chúng tôi sắp nâng giới hạn này.
Cắt video dễ dàng
Cắt video dễ dàng
Sau khi tải lên tập tin của bạn, bạn có thể chọn chất lượng và định dạng của tập tin đầu ra. Không cần kiểm soát phức tạp - mọi tính năng đều chỉ cần một hoặc hai nhấp chuột.
Đảm bảo bảo mật
Đảm bảo bảo mật
Các tập tin của bạn sẽ tự động được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi một vài giờ sau khi bạn đã hoàn tất xử lý chúng. Không ai có quyền truy cập chúng trừ bạn.
Miễn phí sử dụng
Miễn phí sử dụng
Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn được miễn phí. Bạn không cần phải mua giấy phép hoặc trả thêm tiền cho các tính năng bổ sung hay việc tải về.