Thêm văn bản vào video

Lớp phủ văn bản trên video, thay đổi phông chữ, màu sắc và kiểu

hoặc thả tệp ở đây
Nếu bạn có nhiệm vụ thêm văn bản vào video, ứng dụng này sẽ phục vụ bạn. Với tính năng "Thêm văn bản", bạn có thể hoàn thành công việc của mình trong vài giây. Cho dù bạn cần thêm tiêu đề hay hình mờ, bạn sẽ ngạc nhiên về tốc độ và kết quả cuối cùng. Để bắt đầu thêm văn bản vào video của bạn, chỉ cần tải tệp lên, nhập văn bản của bạn và lưu kết quả. Không yêu cầu kỹ năng.
Chèn văn bản