Thêm hình ảnh vào video

Dễ dàng thêm hình ảnh hoặc biểu trưng vào video của bạn trực tuyến

hoặc thả tệp ở đây
Bạn cần thêm logo vào video của mình hoặc phủ một hình ảnh lên đó? Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng đặt ảnh ở bất kỳ vị trí nào trong khung. Để thực hiện việc này, bạn cần mở một tệp video, tải lên hình ảnh, đặt và chỉnh sửa bằng một số công cụ có sẵn. Bạn không cần kỹ năng chỉnh sửa video cho tác vụ này trong tất cả các tác vụ của mình. Mọi thứ sẽ được thực hiện trong vài giây.
Thêm hình ảnh