Xoay video

Xoay trực tuyến bất kỳ tệp video nào

hoặc thả tệp ở đây
Bạn có quay video ở góc sai hoặc bị lộn ngược không? Bạn có thể dễ dàng sửa chữa nó với ứng dụng trực tuyến của chúng tôi. Tải lên video của bạn, chọn góc chính xác và nhấp vào “Lưu”. Vâng, nó đơn giản vậy thôi. Không yêu cầu kinh nghiệm chỉnh sửa video trước đó. Phần tốt nhất là quay video có thể được thực hiện mà không cần mã hóa lại, có nghĩa là thao tác chỉ mất vài giây.
Quay