เพิ่มข้อความลงในวิดีโอ

วางข้อความบนวิดีโอ เปลี่ยนแบบอักษร สี และรูปแบบ

หรือวางไฟล์ที่นี่
หากคุณมีงานในการเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ แอพนี้พร้อมให้บริการ ด้วยคุณสมบัติ "เพิ่มข้อความ" คุณสามารถทำงานให้เสร็จในไม่กี่วินาที ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มชื่อหรือลายน้ำ คุณจะทึ่งกับความเร็วและผลลัพธ์สุดท้าย ในการเริ่มเพิ่มข้อความลงในวิดีโอของคุณ เพียงแค่อัปโหลดไฟล์ ป้อนข้อความของคุณ และบันทึกผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ
เพิ่มข้อความ