เปลี่ยนระดับเสียงวิดีโอ

ทำให้เสียงในวิดีโอดังขึ้นหรือเบาลง

หรือวางไฟล์ที่นี่
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงในวิดีโอใดก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการตัดต่อวิดีโอมาก่อนจึงจะใช้งานได้ การปรับความดังสามารถช่วยให้คุณเพิ่มพลังเสียงได้หากเบาเกินไปหรือลดระดับเสียงลงหากดังเกินไป อย่างไรก็ตาม คุณมักจะต้องใช้เครื่องมือนี้หากวิดีโอต้นฉบับของคุณมีเสียงเบาหรือดังมาก แอปนี้สามารถใช้เปิดไฟล์วิดีโอได้ทุกประเภท รวมทั้ง MP4, AVI, FLV, MOV, 3GP, MKV, WMV หรือ M4V
เปลี่ยนระดับเสียง

How to make the video volume louder?

 1. Upload your video

  This can be done in three ways. The easiest way is to drag and drop the file here. The upload will start automatically, and after analyzing the file, you will be able to change the volume of the video. You can also use the Open File button or open a file from your cloud storage (Google Drive or DropBox). If the video file is on another website, you can easily open it by pasting the URL.

 2. Adjust the volume

  After you upload the file, the slider will be set to zero (default volume). If you need to increase the loudness, you can drag the slider to the right. The percentage on the right side changes to indicate the amount of sound amplification you are adding. Dragging the slider to the left will decrease the volume. The percentage will turn negative.

 3. Preview the result

  After adjusting the volume to the desired level, you can preview the result by clicking the Play button. If you are not satisfied with the result, you can adjust the volume again.

 4. Set the video file format

  Before saving the final result, you can choose the video file format. There are three options here - MP4, MKV, and MOV. If you are not sure, you can choose the Auto option. If you do not use this settings tool, the video will be exported in the default format.

 5. Save the result

  To export the file, you need to click the "Save" button. The following window displays some helpful information about the file. Here you will also learn about the folder in which the result will be saved. If you think you need to adjust the volume again, you can click the Back button. To reset your work, click on the Reset button. If the job is done, you can click the "Save" button, and the download will begin.

Please keep in mind that video sound quality matters. By making a noisy sound louder, you also get more noise. Our app does not reduce audio artifacts or improve the quality of what you hear.

The main reason for changing video volume is when the audio is not loud enough. This may be necessary, for example, if you have a recording of a presentation and the speaker's voice is too quiet. You can use different types of programs to make it louder.

There are professional video editors that offer many other features, for example, from Adobe or Sony. However, if you need to make your video sound louder or quieter, these programs are not the best choice. They have an overloaded interface. To use them, you need to have previous video editing skills. Our app is considered the easiest in the industry. Using it, you can complete your tasks in seconds.