วิดีโอวนซ้ำ

ทำให้วิดีโอซ้ำหลายครั้งติดต่อกัน

หรือวางไฟล์ที่นี่
ทำให้วิดีโอของคุณเล่นซ้ำหลายครั้งหรือคงอยู่ตลอดไปด้วย Online Video Looper ของเรา ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง คุณสามารถเล่นวิดีโอซ้ำและสร้างเอฟเฟกต์ gif ที่สนุกสนานได้ ในการเริ่มวนรอบฟุตเทจของคุณ ให้เปิดไฟล์วิดีโอใดๆ ในแอปพลิเคชันของเรา เลือกจำนวนการทำซ้ำที่ต้องการ และรับผลลัพธ์ในไม่กี่วินาที คุณจะแปลกใจว่าคุณสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วเพียงใดด้วยแอพของเรา
วิดีโอวนซ้ำ

How to Loop a Video?

The most frequent case to loop a video is to make it longer. Another reason for choosing this option is to add a special effect to your video. If you want some actions to be repeated many times, you can loop those pieces. You can see examples of this approach in different movies or video ads. Finally, you can create gifs from small videos by looping them. 

 1. Open the video file in the app

  To upload a file from your computer, click the "Open File" button or drag and drop the file into the browser window. If your footage is located on a website, you can open it by specifying the link. Large files can be easily opened via Dropbox or Google Drive.

 2. Select the number of repetitions

  To loop your uploaded video, you can use a set of buttons with the exact number of loops. You can choose between 1x, 2x, 3x, 4x, and 5x. However, if it is not enough for you, you can also input your custom number of loops by clicking on the Custom button. Once active, this button becomes green, as it is shown on the screenshot. Here you need to indicate the number (any number you want).

 3. Preview the results

  The play button allows you to play the whole video as many times as you have set the number of loops. You can also start a preview from any point by clicking the timescale below the main screen, where you can see your footage.

 4. Choose the file format

  You can save the result in any of the three available formats, such as MP4, MKV, or MOV. You can also choose none of those options, and the video format will be chosen automatically (the file will be saved in the format it has before you started editing it).

 5. Save your looped video

  Once you have chosen your format (or left it unchanged), you can proceed with saving options. Click on the Save button. The encoding will take place. The saving screen contains information about the size of the video. There is also a reminder that the video will be saved in your default download folder.

There are two more options. If you think you haven’t done the editing procedure and have some more things to do with your video, you can return to the previous window by clicking the Back button. The "Start over" button will transfer you back to the window where you can upload the file and restart the editing procedure from the beginning.

If everything is ok and you are satisfied with what you have already done, click on the Save button to download the final result. This will take from seconds to minutes, depending on the file size and your connection speed.