Cắt WEBM

Cắt trang web trực tuyến

hoặc thả tệp ở đây

Ứng dụng web này giúp bạn cắt các tệp WEBM trực tuyến mà không cần bất kỳ kiến thức chỉnh sửa nào. Bạn chỉ có thể kéo và thả tệp phim vào ứng dụng dựa trên web của chúng tôi, chọn kích thước mong muốn (16: 9, 4: 3, 1: 1, v.v.) và cắt vùng bạn cần, sau đó lưu tệp WEBM đã chỉnh sửa . Bạn cũng có thể lưu nó ở định dạng khác nếu cần. Bạn sẽ không mất quá 30 giây để làm điều đó.

Cắt video
Đánh giá công cụ này
4.5 / 5 904 phiếu