Làm chậm ảnh GIF

Làm chậm ảnh gif dễ dàng với trình chỉnh sửa video của chúng tôi

hoặc thả tệp ở đây

Làm chậm ảnh GIF

Nếu bạn cần làm chậm ảnh GIF, trình chỉnh sửa của chúng tôi có thể giúp bạn làm điều đó nhanh chóng. Sau khi tải ảnh GIF đầu tiên lên, bạn sẽ nhanh chóng học cách tự làm điều đó, tiết kiệm thời gian và công sức. Không cần phải học bất cứ điều gì trước thời điểm đó! Làm chậm GIF của bạn bằng cách chọn tệp và tải lên từ Google Drive, Dropbox hoặc chỉ bằng cách dán URL vào công cụ của chúng tôi. Công cụ của chúng tôi tương thích với MAC và Windows - hãy lấy nó khi bạn ở đây!

Thay đổi tốc độ video

Thêm công cụ

Đánh giá công cụ này
4.7 / 5 516 phiếu